Artikel

FAQ over pensioen

Geplaatst op: 03 oktober 2013 door Edgie
Laatste update: 10 oktober 2013
FAQ over pensioen

Pensioen, wat is dat eigenlijk? En moet je er al aan denken? Wij hebben de belangrijkste FAQ's over pensioen voor je op een rij gezet:

Wat is pensioen?

Pensioen is een soort salaris dat je uitgekeerd krijgt zodra je stopt met werken. Je pensioen bestaat uit drie delen: het basispensioen (AOW)werkgeverspensioen en een aanvullend pensioen. Je bouwt nu al pensioenrechten op. Iedereen ouder dan 17 jaar en die rechtmatig in Nederland verblijft, bouwt AOW-rechten op; dit is een basispensioen. Hiermee heb je later recht op een AOW-uitkering.

Hoeveel pensioen krijg ik straks?

AOW
De hoogte van de AOW is voor iedereen gelijk, ongeveer 90% van het minimumloon. Dat is zo’n 1100 euro bruto per maand als je alleenstaand bent, of 1500 euro bruto per maand samen met je partner. Voor de meeste mensen is de AOW ongeveer 45% van hun totale pensioen. 

Werkgeverspensioen
Je AOW kan aangevuld worden met werkgeverspensioen. Hoeveel werkgeverspensioen je ontvangt is afhankelijk van het aantal jaren dat je gewerkt hebt en de hoogte van je salaris. Voor de meeste Nederlanders is het werkgeverspensioen zo'n 40% van hun totale pensioen.

Aanvullend pensioen
Aanvullend pensioen wordt steeds belangrijker. Doordat de AOW en het werkgeverspensioen onder druk staan en naar de toekomst toe waarschijnlijk minder gaan opbrengen word het belangrijk dat je zelf actief iets gaat doen. Hoe je dat doet mag je natuurlijk zelf weten.

Is een werkgever verplicht om mij een pensioen te geven?

Dit is de werkgever vaak niet verplicht. Veel werkgevers zien het echter wel als een morele verplichting en ook als belangrijke extra arbeidsvoorwaarde.

Hoeveel is de bijdrage die ik zelf moet betalen?

Dit hangt van je werkgever af. Bij sommige werkgevers hoef je niets bij te dragen terwijl bij anderen een heel hoog bedrag ingehouden wordt op je salaris. Een eigen bijdrage van zo’n 25% van de te betalen premie door de werkgever wordt als normaal beschouwd.

Hoe weet ik wat ik moet doen met aanvullend pensioen?

Sparen, lijfrente, verkopen huis of iets heel anders? Wat je het beste kan doen hangt helemaal af van je persoonlijke situatie. Heb je nu geld over dat je hier in kunt steken of wil je maandelijks iets inleggen? Wil je beleggen? Wat is je huis/bedrijf over X aantal jaar waard. Allemaal zaken waar je over na kunt denken. Het is in veel gevallen verstandig om hierover informatie in te winnen bij een deskundige zoals een financieel planner. Zeker als je werkt als je voor jezelf werkt (zzp) is het goed je hier al in te verdiepen.

Waarom moet ik nu al beginnen met sparen/beleggen?

Hoe eerder je begint met sparen hoe vaker je rente krijgt over dat geld. Daarnaast krijg je ook weer rente over de rente die je hebt ontvangen. Ik zal dit proberen inzichtelijk te maken met een voorbeeld:


  • Je bent 17 jaar en gaat vanaf die datum € 1200,- per jaar sparen (3% rente gemiddeld). Je spaart door tot 67 jaar (dus 50 jaar). Je kapitaal bedraagt dan ca €136.000,-

  • Je bent 42 jaar en gaat vanaf die datum € 2400,- per jaar sparen (3% rente gemiddeld). Je spaart door tot 67 jaar (dus 25 jaar). Je kapitaal bedraagt dan ca €87.500,-


Dus hoe vroeger je begint met sparen hoe meer dit oplevert.

Waarom is het werkgeverspensioen regelmatig in het nieuws?

De werkgeverspensioenen zijn in het nieuws omdat de overheid wil bezuinigen. Momenteel hebben werkgevers belastingvoordeel als zij een pensioen betalen voor hun werknemers. Over (een deel van) de pensioenpremie die betaalt wordt, wordt geen belasting betaald. Dit voordeel wil de overheid minder aantrekkelijk maken.

Waarom is de AOW regelmatig in het nieuws?

De AOW staat onder druk omdat het aantal werkenden afneemt ten opzichte van het aantal gepensioneerden. Er zijn dus steeds minder werkenden die AOW belasting betalen terwijl er steeds meer mensen zijn die AOW uitkering ontvangen. Met andere woorden: er moet steeds meer geld worden opgehaald via de belastingen bij steeds minder mensen. Hierdoor kan het zijn dat de premie gaat stijgen (de werkenden gaan dus meer betalen), de uitkering gaat dalen (de gepensioneerden) krijgen minder geld of een combinatie van beide.

In het nieuws hoor je ook vaak over de dekkingsgraad. Wat is dat?

De dekkingsgraad is de belangrijkste indicator voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het pensioenvermogen aan de ene kant en de huidige en toekomstige pensioenuitkeringen aan de andere kant. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat je er van uit kunt gaan dat een pensioenfonds voldoende geld heeft om de komende 40 jaar uitkeringen te kunnen doen.

In het nieuws hoor je regelmatig praten over “afstempelen”? Wat is dat?

Afstempelen is pensioentaal voor het verlagen of korten van pensioenuitkeringen en aanspraken op pensioen. Pensioenfondsen kunnen hiertoe overgaan wanneer de inkomsten van het fonds niet meer voldoende zijn om in de toekomst aan alle verplichtingen te voldoen.

Mis je nog een vraag? Dan horen we dat graag!

Auteur

Denk jij wel eens na over je pensioen?

Heb jij geldtips, ervaringen of weet jij de leuke gratis evenementen te vinden?

Deel je eigen tip

Tips

Lees alle artikelen
die voor jou interessant zijn.